Album Regije

Fotografije sa ceremonije Najmenadžer Regije 2018

Izbor najboljih menadžera i kompanija za regije jugoistočne i srednje Evrope odigrao se u Sarajevu, 05.07. 2018. i okupio najeminentnije goste regije. Sa tog uistinu spektakularnog skupa donosimo nešto fotografija. Pokrenite slader klikom na fotografiju.

O autoru

Članci

Nezavisna/neovisna Agencija za izbor Najmenadžera je osnovana 1995. godine u Zenici i od tada svake godine, već više od dvadeset godina, bira najuspješnije iz svih oblasti biznisa. Najbolje menadžere i kompanije Regije proglašavamo u Sarajevu a za BiH u Banja Luci.
Agencija
Slični članci
Album Regije

Fotografije sa ceremonije Evropski menadžer 2019

Prije, tokom i poslije ceremonije izbora najboljih menadžera regije 2019, Evropski Najmenadžer, snimljeno je dosta fotografija. Donosimo neke od njih.
Čitaj dalje
Album Regije

Fotografije sa konferencije menadžera regije 2019.

Ujutro prije ceremonije Najmenadžera regije 2019. održana je i konferencija menadžera s koje donosimo neke fotografije.
Čitaj dalje
Album Regije

Slike sa Bala menadžera Regije 2018

Fotografije snimljene na Balu menadžera, tradicionalnoj zabavi nakon Najmenadžera, izbora najboljih menadžera regija srednje i jugoistočne Evrope.
Čitaj dalje