Želite nas kontaktirati?

RADO ČITAMO POŠTU


Gdje smo…

Najlakše ćete nas kontaktirati emailom. Ovdje su naši brojevi i adrese.

Adrese

Titova 23, 72 000 Zenica;
Fra Andjela Zvizdovića, 71 000 Sarajevo;

Nazovite nas

Telefoni su:
(+387) 032 420 250;
(+387) 032 420 705/ fax

Pišite nam

E-Mailovi su:
izbor@najmenadzer.com
najmenadzer@najmenadzer.com

Naše djelatnosti su:

Organizacija i realizacija Izbora Najmenadžera godine za BiH i Regiju;
Priprema i izdavanje revije Euromanager;
Održavanje web stranica Najmenadžera i Euromanagera

Organizacija različitih skupova, seminara, konferencija, kao i svih vrsta zabava;
Izrada svih grafičkih rješenja za sve vrste štampanog materijala;
Izrada web stranica kao i sporazumno održavanje stranice tokom godine.

Ako Vam treba grafičko rješenje za časopise, kalendare, vizit karte, letke ili slično, kliknite ovdje;
Ako Vam treba napraviti web stranicu ili održavati postojeću, kliknite ovdje.
Za sve ostalo mail je ovdje.

Pišite nam


Šaljite nam svoje prijedloge za najbolje menadžere i kompanije

Dostupni smo e-mailom u svako doba. Odgovaramo u roku od max 7 dana, ukoliko nije naglašeno da je hitno.